Våra policys

Kvalitetspolicy

Det är Ferroteknik:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid med rätt kvalitet.

Målet för vår verksamhet är:
 • Leverans i god tid.
 • Godkänd slutbesiktning.
 • Att kontinuerligt utbilda vår personal.
 • Arbeta med underleverantörer som arbetar med rätt kvalitet.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:
 • Att i största möjligaste mån arbeta med miljövänligt material.
 • Att försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att miljöanpassa upphandlingen.
 • Ge tydlig och kraftfull signal till marknaden att miljöanpassningen är ett kundkrav.
 • Inspirera andra att handla miljövänligt, genom att vara ett gott exempel.

 

Målet är att produkterna miljöanpassas under hela livscykeln.

Som delmål anges att:
 • Energiförbrukningen skall minimeras.
 • Miljöavgifter skall identifieras och så långt som möjligt tas ur kretsloppet.
 • Avfallsvolymerna skall minska och förbrukningen av ändliga resurser skall begränsas.

 

De obligatoriska punkterna - Rutiner vi följer
 • miljöansvarig person
 • identifiering och dokumentering av miljöpåverkan
 • miljöpolicy
 • miljöplan
 • miljöutbildning
 • kemikalieinventering
 • skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
 • avfallsredovisning
 • regelbunden miljöinformation inom företaget.

Olyckspolicy

För att uppnå en nollvision av olyckor och skador.
 • Identifiera och utvärdera hälso och säkerhetsrisker.
 • Ett kontinuerligt arbete mot att förhindra arbetsrelaterande skador och sjukdomar.
 • Arbeta för att skapa en säkerhetskultur med tydligt ledarskap samt utbilda personal i att arbeta på ett säkert sätt.
 • Följa lagar och förordningar samt hålla sig uppdaterad om dessa.
 • Utreda incidenter samt åtgärda dessa för att förhindra upprepning som kan leda till olyckor.
 • Etablera en lyhördhet för att avbryta eller diskutera ett arbete som inte sker på ett säkert sätt.

 Integritetspolicy

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy