Våra policys

Kvalitetspolicy

Det är Ferroteknik:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid med rätt kvalitet.

Målet för vår verksamhet är:
 • Leverans i god tid.
 • Godkänd slutbesiktning.
 • Att kontinuerligt utbilda vår personal.
 • Arbeta med underleverantörer som arbetar med rätt kvalitet.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:
 • Att i största möjligaste mån arbeta med miljövänligt material.
 • Att försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att miljöanpassa upphandlingen.
 • Ge tydlig och kraftfull signal till marknaden att miljöanpassningen är ett kundkrav.
 • Inspirera andra att handla miljövänligt, genom att vara ett gott exempel.

 

Målet är att produkterna miljöanpassas under hela livscykeln.

Som delmål anges att:
 • Energiförbrukningen skall minimeras.
 • Miljöavgifter skall identifieras och så långt som möjligt tas ur kretsloppet.
 • Avfallsvolymerna skall minska och förbrukningen av ändliga resurser skall begränsas.

 

De obligatoriska punkterna - Rutiner vi följer
 • miljöansvarig person
 • identifiering och dokumentering av miljöpåverkan
 • miljöpolicy
 • miljöplan
 • miljöutbildning
 • kemikalieinventering
 • skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
 • avfallsredovisning
 • regelbunden miljöinformation inom företaget.

Olyckspolicy

För att uppnå en nollvision av olyckor och skador.
 • Identifiera och utvärdera hälso och säkerhetsrisker.
 • Ett kontinuerligt arbete mot att förhindra arbetsrelaterande skador och sjukdomar.
 • Arbeta för att skapa en säkerhetskultur med tydligt ledarskap samt utbilda personal i att arbeta på ett säkert sätt.
 • Följa lagar och förordningar samt hålla sig uppdaterad om dessa.
 • Utreda incidenter samt åtgärda dessa för att förhindra upprepning som kan leda till olyckor.
 • Etablera en lyhördhet för att avbryta eller diskutera ett arbete som inte sker på ett säkert sätt.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.