Våra policys

Kvalitetspolicy

Det är Ferroteknik:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att leverans sker i rätt tid med rätt kvalitet.

Målet för vår verksamhet är:
 • Leverans i god tid.
 • Godkänd slutbesiktning.
 • Att kontinuerligt utbilda vår personal.
 • Arbeta med underleverantörer som arbetar med rätt kvalitet.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy är:
 • Att i största möjligaste mån arbeta med miljövänligt material.
 • Att försöka påverka hälsa och miljö på ett positivt sätt genom att miljöanpassa upphandlingen.
 • Ge tydlig och kraftfull signal till marknaden att miljöanpassningen är ett kundkrav.
 • Inspirera andra att handla miljövänligt, genom att vara ett gott exempel.

 

Målet är att produkterna miljöanpassas under hela livscykeln.

Som delmål anges att:
 • Energiförbrukningen skall minimeras.
 • Miljöavgifter skall identifieras och så långt som möjligt tas ur kretsloppet.
 • Avfallsvolymerna skall minska och förbrukningen av ändliga resurser skall begränsas.

 

De obligatoriska punkterna - Rutiner vi följer
 • miljöansvarig person
 • identifiering och dokumentering av miljöpåverkan
 • miljöpolicy
 • miljöplan
 • miljöutbildning
 • kemikalieinventering
 • skriftliga rutiner för miljögranskning vid inköp
 • avfallsredovisning
 • regelbunden miljöinformation inom företaget.

Olyckspolicy

För att uppnå en nollvision av olyckor och skador.
 • Identifiera och utvärdera hälso och säkerhetsrisker.
 • Ett kontinuerligt arbete mot att förhindra arbetsrelaterande skador och sjukdomar.
 • Arbeta för att skapa en säkerhetskultur med tydligt ledarskap samt utbilda personal i att arbeta på ett säkert sätt.
 • Följa lagar och förordningar samt hålla sig uppdaterad om dessa.
 • Utreda incidenter samt åtgärda dessa för att förhindra upprepning som kan leda till olyckor.
 • Etablera en lyhördhet för att avbryta eller diskutera ett arbete som inte sker på ett säkert sätt.

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.